Fluori

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelia viimeksi muokattu:23 maaliskuun, 2024

Mitä on fluori ja miksi sitä lisätään hammas­tahnaan?

Fluoria on suositeltu hampaiden reikiintymisen ehkäisemiseen jo hyvin pitkään, mutta mitä se oikein on ja mitä se tekee?

Fluori on alkuaine joka esiintyy vedessä fluoridi-ionina. Ihminen saa sitä elimistöönsä ravinnosta, juomavedestä ja esimerkiksi hammastahnasta. THL:n artikkelin2 mukaan:

“Fluoridia saadaan ravinnosta, juomavedestä ja fluoria sisältävistä hampaidenhoitotuotteista keskimäärin 0,6 mg päivässä. Tästä valtaosa, 80–85 %, tulee ravinnosta. Fluoridin saanti juomavedestä riippuu veden fluoridipitoisuudesta.“

Fluoridi ehkäisee tehokkaasti hampaiden reikiintymistä. Se vähentää kariesbakteerien aineenvaihdunnassa syntyvien hammaskiilteen liukenemista aiheuttavien happojen määrää ja lisäksi myös helpottaa liuenneen kiilteen uudelleen kovettumista. 

Karies on bakteerien aiheuttama hampaiden infektiosairaus, joka voi pitkälle edetessään aiheuttaa terveysriskin infektioiden vaikuttaessa myös muualle elimistöön. Karieksen ennaltaehkäisy esimerkiksi fluorin avulla onkin vaikuttavaa terveystyötä. Hammaslääkäriliiton sivuilta1 ja karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksesta7 löytyy lisätietoa fluorin käytöstä karieksen hallinnassa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Hammasharja jonka päällä nokare fluorihammastahnaa.
Fluori ehkäisee tehokkaasti hampaiden reikiintymistä.

Onko fluori myrkyllistä?

Onko fluorista haittaa? Kyllä siitä voi olla, fluori itsessään suurempina annoksina on myrkyllistä ja ylimäärät fluoria voivat aiheuttaa esimerkiksi hampaiden fluoroosia tai luusto-ongelmia. Fluoria onkin tutkittu paljon ja sen määrää esimerkiksi juomavedessä seurataan ja säännöstellään2,3. Oikein käytettynä fluorin käytöstä ei tiedetä olevan merkittävää terveyshaittaa2,6 ja saavutettavat hyödyt ovat merkittäviä.

Fluorin, kuten monen muunkin aineen osalta, määrä tekee myrkyn. Oikein käytettynä fluoridin hyödyt ovat kuitenkin niin merkittävät suhteessa mahdollisiin haittoihin että itse ainakin uskallan turvallisin mielin käyttää fluoridia ja suositella sitä potilaille karieksen ennaltaehkäisyyn suositusten antamissa rajoissa.

Lähteitä ja lisätietoa fluorin käytöstä ja turvallisuudesta alla olevien linkkien takana:

  1. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/yleistietoa-suunterveydesta/hampaiden-ja-suun-puhdistus/fluoridi
  1. https://thl.fi/aiheet/ymparistoterveys/vesi/kaivovesi/kaivoveden-kemiallinen-laatu/kaivovedessa-luonnostaan-esiintyvat-kemialliset-aineet/fluoridi 
  1. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352 
  1. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Fluoride-HealthProfessional/ 
  1. https://www.duodecimlehti.fi/duo16046 
  1. https://www.terveyskirjasto.fi/trv00037 
  1. https://www.kaypahoito.fi/hoi50127 
  1. https://www.ouka.fi/oulun-vesi/talousvesi