Hammasimplantti

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelia viimeksi muokattu:6 helmikuun, 2024

Hammas­implantti korvaa puuttuvan hampaan

Hammasimplantilla voidaan korvata kokonaan puuttuva hammas. Hampaan puuttuminen voi aiheuttaa toiminnallista tai esteettistä haittaa, vieressä olevat hampaat voivat liikkua tai kallistua ja vastapurija voi ylipuhjeta. Näistä voi seurata purennallisia vaivoja ja puhdistaminen voi vaikeutua, mikä lisää reikiintymisen ja ientulehduksen riskiä.

Mikä implantti­hammas on?

Luonnonhammas koostuu luun sisällä piilossa olevasta juuresta, ja näkyvästä osasta, jota kutsutaan kruunuksi. Kun hammas on menetetty juurineen, voidaan se mahdollisesti korvata hammasimplantilla. Implanttihampaan “juuri” on “ruuvi” joka asennetaan potilaan luun sisään, ja jonka päälle tulee hammasta ulkoisesti muistuttava kruunuosa. Implanttihammasta voi käyttää syömiseen kuten luonnonhammastakin, eikä se yksittäisen puuttuvan hampaan tapauksessa yksittäisenä rakenteena ole kiinnitetty naapureihin.

Useiden puuttuvien hampaiden tapauksessa voidaan harkita esimerkiksi implanttisiltaa, joka taas on yhteenkytketty kahden tai useamman implantin varaan kiinnitetty rakenne.
Tavoite on, että potilas ei normaalikäytössä erota implanttihammasta muista hampaista, ja että implantti parantaa merkittävästi potilaan purentaa ja hampaiston estetiikkaa.

Kuva Dentslpy Sirona yhtiön hammasimplantista.
Hammasimplantti. Kuva: Dentsply Sirona

Voiko implantti­hampaaseen tulla ongelmia?

Vaikka implanttihampaaseen ei tule reikää, se ei ole immuuni esimerkiksi ientulehdukselle tai muille ongelmille. Implanttihammasta tulee seurata säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksissa, ja puhdistaa implanttia ympäröivä ienalue huolellisesti. Implantti voidaan menettää esimerkiksi ientulehduksen edetessä ja tuhotessa luun sisällä olevan osan ympäriltä luukudosta jolloin rakenne irtoaa.

Implantin kruunuosan luun sisällä olevaan osaan kiinnittävä ruuvi voi myös löystyä, jolloin kruunuosa voi alkaa heilua tai irrota. Tällaisissa tilanteissa kannattaa olla hammaslääkäriin yhteydessä. Useimmiten osilla ja työllä on myös takuu, jonka pituus ja laajuus riippuu osien valmistajasta, työn tekijästä ja alkutilanteesta.

Hammas­implantin asennus

Implantilla voidaan korvata jo aiemmin menetetty hammas, tai hammas joka tullaan poistamaan. Mikäli poistettava hammas on vielä suussa, eikä esimerkiksi ole merkittävää infektiota joka estää implantoinnin, voidaan implantti usein asettaa jo välittömästi poiston yhteydessä, jolloin se voidaan halutessa asemoida vanhan hampaan poistokuoppaan.

Joskus implantin asettamiseen luuta ei ole riittävästi, implantti tulee liian lähelle esimerkiksi hermokanavaa tai poskionteloa. Aina implantointi ei onnistu, mutta usein tällaisessa tilanteessa implantti voidaan kuitenkin asettaa luusiirteen tai esimerkiksi poskiontelon pohjan nostolla. Luusiirteellä tarkoitetaan useimmiten toimenpidettä jossa joko erikseen tai implantoinnin yhteydessä joko potilaan omalla luulla tai erillisellä keinoluumateriaalilla lisätään pyritään lisäämään luun määrää implantoitavalla alueella. Poskiontelon pohjan nostolla tarkoitaan tilannetta jossa poskiontelo on yläleuassa liian lähellä implantoitavaa aluetta ja sen pohjaa voidaan implantoinnin yhteydessä tarvittaessa hieman nostaa, jolloin implantti saadaan asetettua kokonaan luun sisään.

Implantti voidaan asentaa perinteisesti röntgenkuvan perusteella käsin, tai vaihtoehtoisesti erillisen ohjurin avulla. Ohjurista tulee hoitoon lisäkustannuksia, mutta se helpottaa implantin optimaalista asemointia ja pienentää asentovirheen riskiä. Implantin optimaalisella asemoinnilla parannetaan implantin pitkäkestoista ennustetta ja pienennetään komplikaatioriskejä.

Havainnekuva hammasimplantista ruuvattuna hammasluun sisään.
Hammasimplantti tulee luun sisälle. Kuva: Dentsply Sirona

Kenelle hammasimplantti sopii?

Hammasimplantit eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikille. Esimerkiksi tupakointi on merkittävä riskitekijä implantin luutumisen onnistumiselle ja mahdollisessa irtoamisessa. Tämän lisäksi diabetes, erityisesti hoitamattomana, sekä jotkin muut yleissairaudet voivat heikentää implantoinnin onnistumista. Hampaiden narskuttelu, bruksismi, aiheuttaa lisäriskin implanteille. Näistä kannattaa aina jutella hammaslääkärin kanssa.

Hammasimplantin hinta

Implanttihoitojen kustannukset vaihtelevat merkittävästi. Pääosin ne koostuvat erilaisista osista, varsinaisesta implantista, jatkeesta ja kruunusta, erilaisista mahdollisista kuvantamistutkimuksista ja hammaslääkärin työstä.

Asiaa voi ajatella niin että täysin uniikista elimistöstä puuttuu osa joka halutaan korvata kiinteästi ja toiminnallisesti niin että se näyttää aidolta ja toimii mahdollisimman aidon kaltaisesti. Rakenne täytyy saada kestämään kulutusta, käyttöä, bakteereita, kosteutta ja rakentaa niin ettei elimistö hylkisi sitä. Tämä asettaa korkeat vaatimukset implanttihampaan materiaaleille, muotoilulle, asemoinnille sekä potilaan omalle toiminnalle.

Implanttihoito yksinkertaisimmillaankin vaatii useampia käyntejä, suunnittelutyötä ja osia, joista luun sisään asennettavan implantin päälle asennettava jatke on usein ja jatkeen päälle tuleva kruunu aina yksilöllinen. Usein merkittävä osa suunnittelu- tai valmistustyöstä tehdään potilaan käyntien välillä vastaanotolla tai laboratoriossa. Kehittyneitä menetelmiä käyttämällä voi olla kuitenkin mahdollista saavuttaa implanttihoidoissa parempia tuloksia kustannustehokkaasti.

Kustannuksiin vaikuttaa hyvin paljon myös se, mihin tilanteeseen implanttihammasta lähdetään suunnittelemaan, onko suu tarpeeksi terve? Mikä naapurihampaiden ja vastapurijan tilanne on? Mikä purennan tilanne yleisesti on? Tarvitaanko muuta hoitoa ennen implanttihoitoa, esimerkiksi karieksen tai ientulehduksen hoitoa, purennan hoitoa, oikomishoitoa, erilaisia luuta muokkaavia toimenpiteitä tai onko jotain muuta mitä pitää huomioida tai hoitaa ensin jotta implantointi ylipäätään on mahdollista tai suositeltavaa?

Hyvin tehtynä oikeissa tilanteissa hammasimplantti voi olla erittäin pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu korvaamaan menetettyjä hampaita.
Asiantuntijamme auttavat sinua hammasimplantteihin liittyvissä kysymyksissä. Ole yhteydessä!