Hampaiden korjaus keramialla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelia viimeksi muokattu:6 helmikuun, 2024

Miksi hampaita korjataan keraamisilla täytteillä? Miksi hammaslääkäri ehdottaa keraamista kruunua tai täytettä reikiintyneeseen, vahingoittuneeseen tai juurihoidettuun hampaaseen?

Kruunuksi sanotaan hampaan näkyvää osaa, juureksi hampaan luun sisällä olevaa osaa. Reikiintyminen ja tapaturmat koskettavat yleisimmin hampaan kruunuosaa ja vahingoittunut osa ei kasva enää itsestään takaisin jolloin menetetyn kudoksen korvaamiseen käytetään keinotekoisia materiaaleja. Kudosta korvaamalla voidaan pidentää hampaan käyttöikää ja hidastaa infektioiden etenemistä.

Paikkaushoidossa yleiset yhdistelmämuovit ovat nopea ja edullinen tapa valmistaa hampaaseen täyte ja korvata kudospuutos. Ne ovat kuitenkin mekaanisilta ominaisuuksiltaan ja ennusteeltaan selvästi keraamisia materiaaleja heikompia laajoissa täytteissä ja kruunuissa. Pienissä täytteissä yhdistelmämuovit voivat toimia valtavan hyvin, mutta laajoissa usean pinnan tai koko kruunun korjauksissa keramia kestää todennäköisesti huomattavasti pidempään ja kovempaa käyttöä. Hampaan paikkaushoidon Käypä -hoito -suosituksessa suositellaankin keraamista täytettä laajoihin, kolmen tai useamman pinnan täytteisiin.

Yhdistelmämuovitäytteet tehdään suoraan suuhun pakkaamalla muovi kerroksittain ja kovettamalla valolla. Kovettuessaan muovi kutistuu hieman, mikä aiheuttaa rakenteeseen ja sidokseen rasituksen, sitä suuremman mitä suuremmasta täytteestä on kyse. Pakkauksen yhteydessä täytteeseen voi myös syntyä ilmakuplia tai kovettuessaan täyte voi altistua suussa kosteudelle mikä voi entisestään heikentää rakennetta. Keraamiset täytteet tehdään suun ulkopuolella, jolloin ne eivät enää muuta muotoaan suussa, rakenteet ovat tasalaatuisia, vahvoja eikä kovettumiskutistumisen aiheuttamia rasitteita ympäröivään hammaskudokseen synny. Yhdistelmämuovisten täytteiden saumat aukeavat nopeammin, jolloin reikiintyminen alkaa saumasta, keraamisten täytteiden saumat pysyvät kiinni selvästi pidempään. Keraamiset täytteet voidaan parhaimmillaan valmistaa erittäin luonnollisen näköisiksi, jolloin maallikon voi olla todella vaikeaa erottaa niitä luonnonhampaasta.

Keraamiset täytteet ovat kuitenkin kalliimpia kuin yhdistelmämuoviset. Niiden valmistaminen vaatii enemmän aikaa, osaamista, materiaaleja ja laitteita kuin muovisten. Keramian kustannushyöty tuleekin ajan kanssa. Yhdistelmämuovisia täytteitä joudutaan korjaamaan useammin ja todennäköisemmin kuin keraamisia, jolloin myös altistutaan useammin lisävaurioille ja infektioille. Täytteiden korjaamisesta tulee itsestään kustannuksia, puhumattakaan mikäli hammas joudutaan juurihoitamaan tai jopa poistamaan ja mahdollisesti korvaamaan implantilla täytteiden pettämisen vuoksi. Valitsemalla hyvä materiaali voidaan parantaa hampaan ennustetta ja käytettävyyttä ja säästää merkittävästi kustannuksissa hampaan elinkaaren aikana.

Tietysti laajojakin korjauksia voidaan tehdä yhdistelmämuovista mikäli hyväksytään riski sille että täytettä voidaan joutua korjaamaan tai uusimaan mahdollisesti lyhyelläkin aikavälillä. Tämä on ymmärrettävää tietyissä tilanteissa. Yhdistelmämuovitäyte voi toki olla myös tilapäinen rakenne, mikäli esimerkiksi halutaan tehdä keraaminen myöhemmin. Ja lopuksi muistetaan että jokainen hammas on yksilöllinen ja kannattaa keskustella oman hammaslääkärin kanssa juuri sinulle parhaasta hoitosuunnitelmasta.